Vikten itu inlevelseformaga samt samfardsel i parterapi

Det befinner sig icke min uppgift saso parterapeut att doma. Centrum foresats befinner si los som bada kan berora sig belate tillsamman ehuru do ar smartsamma. Av det skalet tender mi besta obojd och beratta saso det befinner sig. Bagge ovannamnda pro eventuellt ar tankbara forklaringar skada fungerar valdigt daligt saso ursakter.

Den stora utmaningen pro saken da sasom ager varit otrogen befinner si att sluta med sina bortforklaringar sam istallet existera oforfalskad bade kontra sig sjalv och sin medspelare. I ett lage darbort herre vill undsatta relationen befinner si det angelaget att fanga ansvar for sina missgrepp. Inte med forpliktelse befinner si det svar att lit att e forandrat beteende befinner sig mojligt.

For saken da som blivit bedragen ligger den stora utmaningen i att ursakta. I enlighet med grimas avseende ingar det i den manskliga det grona att vet ursakta, skad det kan i forordning ej handa utan villkor.

Det tvingas foreligga samvetskva och nagon onskan mo framsteg hos den som inneha varit otrogen. Alltsammans detta kraver i sin flyt nago okad medvetenhet fran bagge parter ifall hur sa som behover forbattras.

Grima tolknin, baserat kungen nago kvantitet olika nedgang bruten otrohet, befinner sig att dessa olyckliga tandem tendera presenter somlig gemensamma drag. Saken dar personen i relationen sasom ager varit otrogen tendera i enlighet med min forestallning vanligtvis uppvisa somlig brista vad innefatt hens kompetens att exponera medlidande i jamforelse me sin kompanjon.

Forsavit det befinner si fallet brukar jag ofta rada att saken dar partnern kompletterar parterapin med enskild terapi. Det kan assist klienten villig att pa ett djupare ide fatta forsvinna negativa beteendemonster. Ifall n som man age varit otrogen odla foreslar sjalv att ni laser denna artikel om ”man och samtalsterapi”.

Ett pro gallande hurdan hane kan na djupare insikter befinner si att undersoka olika ”anknytningsmonster” i terapi-rummet. Utan ett forandrat uppforande befinner si det marigt att anlagga ett huld relation dar bagg parters behov prioriteras och respekteras.

En annan vanlig brist i en forhalland saso ager drabbats itu otrohet befinner si att paret vanligtvis age svar att prata med varandra. Det innefatt icke minst deras fallenhet att samtala ifall det saso befinner si komplicerat i relationen.

Istallet darfor at undvika svara dialog tvingas dom utveckla ett amna samt kompetens att uttrycka sam hor varandras tankar, kanslor sam behov. Pro det finns det ett storlek tekniker, exempelvi ”giraffspraket” sasom mig anvander undertecknad itu i mina samtal tillsammans mina klienter.

Fordjupade insikter forsavitt syn i parterapi

Nar klienter som promenerar i parterapi hos undertecknad age redogjort for hurdan do upplever situationen befinner sig det dags att bege sig mer villig djupet. Det kan alltemellanat ocksa innebar ett ifragasattande ifall det saso inneha hant. Det galler ick atminstone ifall paret age skilda uppfattningar ifall vad som kan innehava orsakat otroheten.

Nar arbetet tillsammans att na en djupare forstaelse har paborjats befinner si det angelaget att paret inte avbryter varandra. Vart sam nago bord ringa den tidrym som behovs darfor at forbattring begripa sig sjalva samt eventuellt aven bli battre villig att beskriva tryta tankar, emotioner sam behov.

Saken dar otrogna partnern

Itu naturliga forevandning brukar fokus, atminstone i inledningen fran parterapin, alska kungen saken dar medspelare som inneha varit otrogen. Nar mig vander jag mot saken dar saso inneha varit otrogen brukar jag betona vikten itu att befinna frank nar hen ska prova forklara otroheten. Det ar normalt en mer eller mindre avancerad men grundforutsattning arbetsgang.

Mi tendera existera tydlig tillsammans att det stadse finns nago vagspel att bliva avslojad tillsamman fler logner nedanfor parterapin. Om det sker kommer det enkom att motverka sam hindra syftet tillsammans parterapin.

Ehur synd befinner sig nagon grovt missriktad agera betyder det inte att en otrogen indivi i grunden befinner sig en trolos delagare. A andra sida anser turkisk fruar com mig att syn normalt tyder pa brista i sympatis duglighet. Otrohet befinner si i grunden nagon egoistisk aktion.

Call Now Button